Manifesto

Anti-IMF İzmir, küresel gasp aygıtları olan IMF ve Dünya Bankası’nın 6–7 Ekim 2009’da İstanbul’da yapacakları toplantılara karşı İzmir’de oluşturulan bir beraberliktir.

Aldıkları kararları dayatarak gezegenin her yerinde insanları sefalete, göçlere ve açlığa mahkûm eden IMF ve Dünya Bankası, bu efendiler sisteminin sömürü aygıtlarıdır.

Sömürü yalnızca ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda bir tahakküm biçimidir. Bu tahakküm parayla, silahla ya da her ne ile kurulursa kurulsun, efendiler için önemli olan tek şey sahip oldukları iktidarın devamıdır.

Bu yüzden, bu sömürü sistemini yaşatmak için iktidar ilişkilerini sürekli üreten IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, NATO, şirketler ve devletleri birbirinden ayrı görmüyoruz.

Tüm bu otoriter ve militer kurumların yarattığı iktidar ilişkilerinin her biçimine karşı olan Anti-IMF İzmir, bu nedenle anti-otoriter ve anti-hiyerarşiktir.

Bugün, IMF ve Dünya Bankası’nın İstanbul’da yapacağı toplantıları durdurmak için bir araya gelen bizler, otoriteyi ayakta tutan bütün kurumlarıyla kapitalizmi ve tüm iktidar aygıtlarını yok edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Yüreğimizde yeni bir dünya taşıyoruz. Şimdi, şu anda bu dünya büyümekte.


Anti-IMF Izmir