ŞİRKET+DEVLET+IMF=DARBE12 Eylül, kendisinden önce ve sonra dünyanın birçok yerinde tezgahlanan ve arkasında bizzat IMF’nin olduğu darbelerden biridir.


24 Ocak kararları olarak bilinen ekonomik(sömürü) paketini toplumsal muhalefet yüzünden bir türlü hayata geçiremeyen efendiler, sonunda çareyi askeri bir darbede buldular. Bu darbe, tüm toplumsal muhalefeti ezecek ve toplumun tüm kesimlerini sindirecekti; 12 Eylül 1980 tarihinde darbe gerçekleştirildi.


IMF amacına ulaşmıştı. Sömürü paketi hayata geçirildi. Binlerce insan hapsedildi, yüzbinlercesi işkenceden geçirildi.


Ekonomik iktidar hegemonyasını yerele dayatırken ulusdevletleri kullanır. Bu, ekonomik ve siyasi iktidarların karşılıklı çıkar ilişkisidir. Sermaye sahipleri çıkmaza girdiğinde siyasi iktidar; siyasi iktidar çıkmaza girdiğinde, sermaye sahipleri devreye girer. Bu sistemin çokuluslu şirketleri, ulusdevletleri, ulusüstü kurumlarıyla aynı mekanizmanın parçaları olduğunun kanıtıdır.


12 Eylül, bu karşılıklı ilişkinin dışavurumudur. Anti-IMF İzmir olarak sermaye-devlet ilişkisinin altını çizmek ve bu iktidar çeşitlemelerine sözümüzü söylemek için 12 Eylül’de İzmir’de alanlardaydık.